bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 05.05.2022, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Zamówienia Publiczne

 Sukcesywna dostawa środków czystości - znak sprawy: ACS/02/2022/TP2

 

01. Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022 BZP 00136182 01 z dnia 2022-04-26

02. SWZ

03. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

04. Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo - cenowy

05. Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu i wykluczeniu

06. Załącznik nr 4 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego

07. Załącznik nr 5 - Wykaz próbek

08. Załącznik nr 6 - Wzór umowy

09. Informacja o wartościach jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

10. Informacja z otwarcia

 

 Sukcesywna dostawa rękawic diagnostycznych i chirurgicznych - znak sprawy: ACS/01/2022/TP2 

 

01. Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022_BZP 00102614_01 z dnia 2022-03-29

02. SWZ

03. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

04. Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo - cenowy

05. Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu i wykluczeniu

06. Załącznik nr 4 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego

07. Załącznik nr 5 - Wykaz próbek

08. Załącznik nr 6 - Wzór umowy

09. Odpowiedzi na zapytania w sprawie SWZ - 1

10. Odpowiedzi na zapytania w sprawie SWZ - 2

11. Informacja o wartościach jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

12. Informacja z otwarcia

13. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - wersja nr 1

 

Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych dla potrzeb Akademickiego Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o. - znak sprawy: ACS/01/2022/KO

 

01. Ogłoszenie o zamówieniu

02. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowo-cenowy

03. Załącznik nr 2 - Wzór umowy

04. Zmiana zapisów Ogłoszenia o zamówieniu - 1

05. Odpowiedzi na zapytania - 1

06. Załącznik nr 2 - Wzór umowy po modyfikacjach z dn. 17.02.2022 r.

07. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

 Sukcesywna dostawa odzieży medycznej wielorazowej dla personelu Akademickiego Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o. w Bytomiu - II - znak sprawy: ACS/03/2022/ZO


01. Zaproszenie do złożenia oferty

02. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowo

03. Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo - cenowy

04. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków

05. Załącznik nr 4 - Wzór umowy

06. Sprostowanie treści Zaproszenia do złożenia oferty - ZMIANA TERMINU

07. Odpowiedzi na zapytania - 1

08. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

 

Sukcesywna dostawa odzieży medycznej wielorazowej dla personelu Akademickiego Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o. w Bytomiu - znak sprawy: ACS/02/2022/ZO

 

01. Zaproszenie do złożenia oferty

02. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowo

03. Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo - cenowy

04. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków

05. Załącznik nr 5 - Wzór umowy

06. Odpowiedzi - 1

07. Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Dostawa półki dyskowej do macierzy oraz stacji roboczej do Akademickiego Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o. w Bytomiu - znak sprawy: ACS/10/2021/ZO

 

01. Zaproszenie do złożenia oferty

02. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowo - cenowy

03. Załącznik nr 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia - Pakiet 1

04. Załącznik nr 3 - Opis Przedmiotu Zamówienia - Pakiet 2

05. Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków

06. Załącznik nr 5 - Wzór umowy

 

Dostawa jednorazowych, niesterylnych fartuchów pełnobarierowych oraz prześcieradeł włókninowych do Akademickiego Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o. w Bytomiu - znak sprawy: ACS/08/2021/ZO

 

01. Zaproszenie do złożenia oferty

02. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

03. Załącznik nr 2 - Formularz asorytymentowo - cenowy

04. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków

05. Załącznik nr 4 - Wzór umowy

06. Odpowiedzi na zapytania w sprawie SWZ - 1

07. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Sukcesywną dostawę obuwia profilaktycznego dla pracowników Akademickiego Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o. w Bytomiu - znak sprawy: ACS/03/2021/ZO

01. Zaproszenie do złożenia oferty

02. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowo

03. Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo - cenowy

04. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków

05. Załącznik nr 4 - Wzór umowy 

06. Zmiana terminu składania ofert na 23.11.2021 do godz. 10

07. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Obsługa informatyczna Akademickiego Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o. - znak sprawy ACS/04/2021/TP

01. Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021BZP 0026605001 z dnia 2021-11-10

02. SWZ

03. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

04. Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

05. Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu i wykluczeniu

06. Załącznik nr 4 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego

07. Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

08. Załącznik nr 6 - Wykaz usług

09. Załącznik nr 7 - Wykaz osób

10. Załącznik nr 8 - Wzór umowy

11. Informacja o wartościach jakie zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

12. Informacja z otwarcia ofert

13. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Dostawa materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek, tuszy i tonerów - znak sprawy: ACS/02/2021/KO

01. Ogłoszenie o zamówieniu

02. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

03. Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo - cenowy

04. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków

05. Załącznik nr 4 - Wzór umowy (Pakiet 1 i Pakiet 2)

06. Załącznik nr 5 - Wzór umowy (Pakiet 3)

07. Odpowiedzi na zapytania w sprawie SWZ - 1

08. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Zakup unitów stomatologicznych - znak sprawy: ACS/03/2021/ZO

01. Ogłoszenie o zamówieniu

02. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

03. Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia dotyczy Pakietu nr 1

04. Załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia dotyczy Pakietu nr 2

05. Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków

06. Załączniki nr 5 - Wzór umowy

07. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Dostawa maszyny czyszczącej i odkurzacza do Akademickiego Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o. w Bytomiu - znak sprawy: ACS/03/2021/ZO

01. Zaproszenie do złożenia oferty

02. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowo-cenowy

03. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków

04. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Dostawa materiałów jednorazowego użytku, nici oraz leków - znak sprawy: ACS/03/2021/TP

01. Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021 BZP 00104654 01 z dnia 2021-07-05

02. SWZ

03. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

04. Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy

05. Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu i wykluczeniu

06. Załącznik nr 4 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego

07. Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

08. Załącznik nr 6 - Wzór umowy

09. Powiadomienie o zmianach SWZ - 1

10. Ogłoszenie o zmianie nr 2021 BZP 00111081 01 z dnia 2021.07.12

11. Wyjaśnienia i powiadomienie o zmianach treści SWZ - 2 ZMIANA TERMINU

12. Ogłoszenie o zmianie nr 2021 BZP 00114955 01 z dnia 2021-07-15

13. Wyjaśnienia treści SWZ - 3

14. Informacja o kwotach jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

15. Informacja z otwarcia ofert

16. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - strona

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 - wersja nr 3

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 - wersja nr 2

 

Dostawa drukarek fiskalnych wraz z montażem, konfiguracją połączenia sieciowego i fiskalizacją do Akademickiego Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o. w Bytomiu - znak sprawy: ACS/02/2021/ZO 

01. Zaproszenie do złożenia oferty

02. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowo-cenowy

03. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków

04. Załącznik nr 3 - Wzór umowy

05. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Sukcesywna dostawa rękawic diagnostycznych i chirurgicznych - znak sprawy: ACS/02/2021/TP

01. Ogłoszenie nr 2021BZP 0004792501 z dnia 2021-05-06

02. SWZ

03. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

04. Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo - cenowy

05. Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu i wykluczeniu

06. Załącznik nr 4 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego

07. Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

08. Załącznik nr 6 - Wykaz próbek

09. Załącznik nr 7 - Wzór umowy

10. Załącznik nr 8 - ID oraz link do postępowania

11. Odpowiedzi na zapytania w sprawie SWZ - 1

12. Informacja o wartościach jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

13. Informacja z otwarcia

14. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 - wersja nr 1

 

Sukcesywna dostawa środków ochrony osobistej i materiałów medycznych - znak sprawy: ACS/01/2021/TP

01. Ogłoszenie nr 2021BZP 0003298801 z dnia 2021-04-14

02. SWZ

03. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

04. Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo - cenowy

05. Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu i wykluczeniu

06. Załącznik nr 4 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego

07. Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

08. Załącznik nr 6 - Wykaz próbek

09. Załącznik nr 7 - Wzór umowy

10. Załącznik nr 8 - ID oraz link do postępowania

11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr BZP 0003832701

12. Odpowiedzi na zapytania w sprawie SWZ - 1

13. Powiadomienie o zmianach SWZ - 1

14. Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo - cenowy po modyfikacji z dn. 22.04.2021

15. Załącznik nr 6 - Wykaz próbek po modyfikacji z dn. 22.04.2021

16. Załącznik nr 7 - Wzór umowy po modyfikacjach 22.04.2021

17. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr BZP 00040594

18. Powiadomienie o zmianach SWZ - 2 - ZMIANA TERMINU

19. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr BZP 00042320

20. Powiadomienie o zmianach SWZ - 3 - ZMIANA TERMINU

21. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr BZP 45792

22. Powiadomienie o zmianach SWZ - 4 - ZMIANA TERMINU

23. Informacja o wartościach jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

24. Informacja z otwarcia ofert

25. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu 2 i 11

26. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszejOpublikował: Monika Sadlak
Publikacja dnia: 05.05.2022
Podpisał: Maciej Świerczkowski
Dokument z dnia: 29.03.2022
Dokument oglądany razy: 3 451