bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 08.06.2021, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Zamówienia Publiczne

 

 

Dostawa drukarek fiskalnych wraz z montażem, konfiguracją połączenia sieciowego i fiskalizacją do Akademickiego Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o. w Bytomiu - znak sprawy: ACS/02/2021/ZO 

01. Zaproszenie do złożenia oferty

02. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowo-cenowy

03. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków

04. Załącznik nr 3 - Wzór umowy

05. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Sukcesywna dostawa rękawic diagnostycznych i chirurgicznych - znak sprawy: ACS/02/2021/TP

01. Ogłoszenie nr 2021BZP 0004792501 z dnia 2021-05-06

02. SWZ

03. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

04. Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo - cenowy

05. Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu i wykluczeniu

06. Załącznik nr 4 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego

07. Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

08. Załącznik nr 6 - Wykaz próbek

09. Załącznik nr 7 - Wzór umowy

10. Załącznik nr 8 - ID oraz link do postępowania

11. Odpowiedzi na zapytania w sprawie SWZ - 1

12. Informacja o wartościach jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

13. Informacja z otwarcia

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 - wersja nr 1

 

Sukcesywna dostawa środków ochrony osobistej i materiałów medycznych - znak sprawy: ACS/01/2021/TP

01. Ogłoszenie nr 2021BZP 0003298801 z dnia 2021-04-14

02. SWZ

03. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

04. Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo - cenowy

05. Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu i wykluczeniu

06. Załącznik nr 4 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego

07. Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

08. Załącznik nr 6 - Wykaz próbek

09. Załącznik nr 7 - Wzór umowy

10. Załącznik nr 8 - ID oraz link do postępowania

11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr BZP 0003832701

12. Odpowiedzi na zapytania w sprawie SWZ - 1

13. Powiadomienie o zmianach SWZ - 1

14. Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo - cenowy po modyfikacji z dn. 22.04.2021

15. Załącznik nr 6 - Wykaz próbek po modyfikacji z dn. 22.04.2021

16. Załącznik nr 7 - Wzór umowy po modyfikacjach 22.04.2021

17. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr BZP 00040594

18. Powiadomienie o zmianach SWZ - 2 - ZMIANA TERMINU

19. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr BZP 00042320

20. Powiadomienie o zmianach SWZ - 3 - ZMIANA TERMINU

21. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr BZP 45792

22. Powiadomienie o zmianach SWZ - 4 - ZMIANA TERMINU

23. Informacja o wartościach jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

24. Informacja z otwarcia ofertOpublikował: Maciej Świerczkowski
Publikacja dnia: 08.06.2021
Podpisał: Maciej Świerczkowski
Dokument z dnia: 08.06.2021
Dokument oglądany razy: 4 166